Teker - Tehnička kermaika

Teker logo

TEKER - Tehnička keramika

Firma Teker počela je sa radom 2006. godine i nalazi se u Čacku, Srbija. Zvaničnom otvaranju prethodio je višegodisnji istraživački rad iz oblasti tehničke keramike, koja predstavlja osnovnu delatnost firme. Keramika ima ogromnu primenu u industriji, a naša firma specijalizovala se za proizvodnju tehničke keramike sa primenom u elektro i prehrambenoj industriji, kao i poljoprivrednoj proizvodnji. Za izradu se koriste savremeni keramički materijali sopstvene proizvodnje, i to je garancija kvaliteta naših proizvoda.

Teker se konstantno bavi istraživanjem iz oblasti strukture i primene keramičkih materijala, u cilju proširivanja palete proizvoda i održavanja visokog kvaliteta, a pre svega osavremenjivanja i podrške našoj industriji.

  • Tehnička keramika TEKER.RS
  • Keramički filteri verzija 2 TEKER.RS
  • Keramika TEKER.RS
  • Tehnička keramika TEKER.RS