Teker - Tehnička kermaika

Teker logo

Katalizatori

Izrađuju se od najkvalitetnijih sirovina na nosaču od alumosilikata mulitnog sastava ili MgO, u zavisnosti od oblika. Katalitički proces se obezbeđuje nanošenjem aktivnog sloja NiO. Katalizatori raspolažu velikom aktivnom površinom sa pravilnom raspodelom poroznosti, visokom termo stabilnošću i mehaničkom čvrstoćom. Nosači katalizatora su u potpunosti inaktivni u radnim sredinama. Katalizatori se koriste za konverziju ugljovodonika (propana, prirodnog gasa i slično) u generatorima, za stvaranje zaštitne atmosfere u postupcima termičke obrade.

  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
 • OBLIK KOCKA (AsNiO-100)
  • Dimenzije - 25x25x25mm
  • Nasipna težina - 550 kg/m3
  • Sadržaj aktivne komponente - 7 – 10%
  • Radna temperatura - od 900°C do 1050°C
  • Ukupna poroznost - 70%
  • Temperaturna postojanost - 1150°C
  • Čvrstoća na pritisak min. - 10 N/mm
 • OBLIK KUGLA (MgONiO – 100)
  • Dimenzije - ø10 i ø15 mm
  • Nasipna težina - 3,4 kg/m3
  • Sadržaj aktivne komponente - 3-5%
  • Radna temperatura - 1050°C
  • Ukupna pozornost - 25%
  • Temperaturna postojanost - 1350 stepeni C
 • katalizator catalyst TEKER.RS
 • katalizator catalyst TEKER.RS
 • # TEKER.RS